PROFILAXIA ȘI PREVENȚIA ORO-DENTARĂ

A preveni înseamnă a lua măsuri pentru a evita ceva, a preîntâmpina apariţia unui fenomen nedorit.